[vc_empty_space height=”15px”][vc_single_image image=”1438″ img_size=”250X250″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” css_animation=”rollIn” link=”http://www.techmpd.com/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/”][vc_empty_space height=”15px”]

رنگ صنعتی  دوجزيي , محصولي برپايه رزين اپوکسي میباشد و بر اين اساس براي محصـول نهايي فرموله مي گردد. ادامه مطلب

[vc_empty_space height=”15px”][vc_single_image image=”1439″ img_size=”250X250″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” css_animation=”rollIn” link=”http://www.techmpd.com/%da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86/”][vc_empty_space height=”15px”]

کفپوشهای ورزشی پلی‌یورتان باتوجه به خاصـیت بـالای آن درجـذب تنـش, از بـرتـریـن  انتــخـاب در ایـن رده می باشـد . ادامه مطلب

[vc_empty_space height=”15px”][vc_single_image image=”1443″ img_size=”250X250″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” css_animation=”rollIn” link=”http://www.techmpd.com/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86/”][vc_empty_space height=”15px”]

پلـي يورتان ها با توجه به توانايي دفـع تنش و شـوک وارد شـده در اثر فشـار بهترين انتخاب برای بسیاری ازصنایع مي باشند.ادامه مطلب

[vc_empty_space height=”15px”][vc_single_image image=”2226″ img_size=”250X250″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” css_animation=”rollIn” link=”http://www.techmpd.com/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86/”][vc_empty_space height=”15px”]

اپوکسي ها با توجه به مقاومت سايشي بالا و مقاومت فشاري مناسب، بهترين انتخاب براي بسياري از صنايع مي باشند.ادامه مطلب

[vc_empty_space height=”70px”][vc_empty_space height=”30px”]
[vc_empty_space height=”15px”][vc_single_image image=”1436″ img_size=”250X250″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” css_animation=”rollIn” link=”http://www.techmpd.com/%da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%88/”][vc_empty_space height=”15px”]

کفپوش دکوراتیو یکپارچه محصولی است از ترکیب پلیمرهای تولیدشده متنوع  که دارای جلـوه بسـیار زیبـایی می باشـد. ادامه مطلب

[vc_empty_space height=”15px”][vc_single_image image=”1442″ img_size=”250X250″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” css_animation=”rollIn” link=”http://www.techmpd.com/%da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/”][vc_empty_space height=”15px”]

کفپوش پلی یورتان دومیدانی محصولی است که از ترکیب پلیمرهای متنوعی تولید شده و دارای جلوه بسیار زیبایی میباشد.ادامه مطلب

[vc_empty_space height=”15px”][vc_single_image image=”1437″ img_size=”250X250″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” css_animation=”rollIn” link=”http://www.techmpd.com/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-2/”][vc_empty_space height=”15px”]

کفپوش دکوراتیو سنگ یکپارچه محصولی است ازترکیب پلیمرهای متنوع تولیدشده که دارای جـلوه زیبایی می باشد.ادامه مطلب

[vc_empty_space height=”15px”][vc_single_image image=”1444″ img_size=”250X250″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” onclick=”custom_link” css_animation=”rollIn” link=”http://www.techmpd.com/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d9%87%d8%a7/”][vc_empty_space height=”15px”]

چسب صنعتی محصولی دوجزیی است که برای نصب چمن مصنوعی، انواع کفپوشهای PVC و مـوارد مشابه کاربرد دارند. ادامه مطلب

فهرست
error: Content is protected !!